Covid-19 Vaktsineerimisest

Üldine vaktsineerimisega seotud info: www.vaktsineeri.ee/covid19

Covid-19 haigestumise puhul vaata koduse ravi juhendit Eesti Perearstide Seltsi lehelt: www.perearstiselts.ee/

Vastused korduma kippuvatele küsimustele: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid-19-vaktsineerimine

Inimese enda tervisega seotud küsimuste korral saab küsida nõu perearsti nõuandeliinilt: 1220

Inimeste vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele vastatakse riigiinfo telefonil: 1247

Info vaktsiiniarenduste kohta, vaktsiinide omaduste kokkuvõtted ja pakendi infolehed Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid

Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamine (vormid Ravimiameti kodulehel):
www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel

Covid-19 uudised ja vaktsiinide kõrvaltoimete kokkuvõtted Ravimiameti kodulehel:
www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel